Koor

Vrouwenkoor: Regina speelt originele composities, maar ook bewerkingen samen met koor. Ze heeft zich o.a. gespecialiseerd in repertoire met vrouwenkoor.
Klik hier voor de repertoirelijst Vrouwenkoor en Harp

Gemengd koor: Tevens heeft ze een groot repertoire voor gemengd koor en harp. Er is heel veel mogelijk op dat gebied: je kunt een avondvullend programma verzorgen in die combinatie.
Klik hier voor de repertoirelijst Gemengd Koor en Harp

Kinderkoor: De harp leent zich goed om een kinderkoor te begeleiden. Over het algemeen kan Regina veel pianopartijen of koorpartijen bewerken voor harp.

Mannenkoor: Bij een klein mannenkoor, kan de harp alleen het koor begeleiden. Bij een groter mannenkoor, speelt Regina met de harp mee, als ook een orgel of piano het koor begeleidt. Regina kiest uit de pianopartijen of koorpartituren, welke muziekstukken geschikt zijn om met harp mee te spelen. Dat is meestal minstens de helft van het programma!

Voor echt goede harpmuziek, ga naar
www.reginaederveen.nl