Facetten van Lijdenstijd en Pasen

Facetten van Lijdenstijd en Pasen
Dit programma wordt gedaan in de weken voorafgaand aan Pasen.
Hierin speelt Regina Ederveen bekende en verrassende harpmuziek passend bij het thema en zij omlijst dit met korte vertellingen.
De muziek die hierin door Regina wordt gespeeld, is o.a.:
Hij kwam bij ons heel gewoon, Is dat, is dat mijn Koning, La Source, Liefde was het, Medley van Vrede, Praise to the Lord, Psalm 22, Via Dolorosa, What a Friend we have in Jesus.
Dit kan gecombineerd worden met samenzang, begeleid door de harp.
Al meerdere keren gebracht!