Voorwaarden huur, huurkoop en koop harpen

U kunt beginnen met een harp te huren op elke gewenste dag van de maand. Nadat u minimaal 3 maanden heeft gehuurd, kunt u op elke gewenste dag stoppen met huren. U huurt a.h.w. per dag. De huurprijs bedraagt afhankelijk van het type € 29,50 tot € 42,50 per maand (pedaalharpen andere prijzen), en u ontvangt 1 keer per 3 maanden een factuur. Bij het ophalen van de harp betaalt u een contante borg van € 200,-. Deze borg wordt teruggegeven op het moment dat de gehuurde harp in dezelfde staat wordt teruggegeven als hij was opgehaald.

Bij huur van een harp, wordt van te voren een overeenkomst opgesteld, en getekend door beide partijen (de huurder en de verhuurder).
Zo’n overeenkomst ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

Overeenkomst huur instrument, ……. – snarige Keltische harp refnr ……..

tussen …………. (NAW gegevens huurder plus telnr. (mobiel en vast) en emailadres.)
en Regina Ederveen, Oude Harderwijkerweg 85, 8085 PG  Doornspijk, 0525-631368 / 06-23194863 / info@reginaederveen.nl

Het instrument blijft tot eventuele huurkoop eigendom van Regina Ederveen.
Er wordt voor minimaal 3 maanden gehuurd, daarna is huur voor onbepaalde periode afgesproken.
Bij verlies of diefstal vindt er een vergoeding plaats door diegene die het instrument huurt.
Huurder zorgt voor een verzekering van de harp, bijv. via de gebruikelijke WA-verzekering of inboedelverzekering.
Bij beschadiging door vocht, warmte of andere beschadiging, zijn de kosten voor rekening huurder.
De huurbetaling gebeurt via bankoverschrijving.
Bij niet betalen van het huurgeld gelden de volgende regels:
Minimaal 1 week na ingang volgende huurperiode, wordt er een eerste herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering (2 weken na ingang volgende huurperiode) wordt 7,50 euro extra aan administratiekosten berekend. Bij iedere volgende herinnering, telkens een week later, wordt 2,50 euro extra (opgeteld bij de 7,50 euro) berekend aan administratiekosten.
Wanneer er niet binnen 4 weken na ingang volgende huurperiode is betaald, heeft de verhuurder het recht de harp terug te nemen. In dat geval wordt er 50 euro per uur berekend aan reis- en ophaaltijd, als ook 0,19 euro p/km aan extra kosten.
Het is niet de bedoeling dat de borg wordt verrekend met de laatste huurperiode. Pas nadat de laatste of resterende huurperiode is voldaan, wordt de borg teruggegeven/teruggestort.
Het instrument wordt ingeleverd op de dag voor afloop van de huurperiode.
Bij de harp hoort een stemsleutel en een stemsleuteltasje.
Het vervangen van snaren is voor rekening van huurder. Ga uit van een nylon/darm snaren voor een harp met …. snaren. De allerbovenste snaar is A1, daaronder G2, daaronder F3, etc.
De huurder kan altijd in contact treden met verhuurder voor overleg etc.
De aanschafsprijs wordt op heden vastgesteld op € …..,- incl. stemsleutel/ stemsleuteltasje/hoes/transporthoes (voor wat van toepassing is) en wordt niet tussentijds verhoogd.
Bij huurkoop wordt, nadat het aanschafsbedrag is gestort op rekening van Regina Ederveen, de helft van het reeds betaalde huurgeld teruggestort tot een bedrag van maximaal €250,- (minus de borg).
De aanschafsprijs is zoals vastgesteld in de overeenkomst.

Handtekening verhuurder                                          Handtekening huurder

Regina Ederveen                                                       ……………
Datum: ……….., Plaats: ………….

Hierin zijn dus ook opgenomen de huurkoopvoorwaarden.

Bij directe aanschaf van een harp, of aanschaf via de huurkoopconstructie, is het niet mogelijk om garantie te geven, omdat het gaat om tweedehands harpen.

Voor echt goede harpmuziek, ga naar
www.reginaederveen.nl