Begeleiding koor met harp, Kampen

Datum: 16 december 2017

R.K. Kerkkoor
Buitenkerk
Kampen
13.30 uur