Meer info Ashirah Lo

In ons programma o.a. de volgende liederen uit een rijk Joods liedboek:

Pitchu Li, El ginat egoz, Psalm 23, Psalm 150, Im eshkachech, Gesher tzar meod, Erev shel shoshanim, Yishm’chu, Al shloshah d’varim, Tzur mish’lo… en de harpsoli Jerusjalaim en De Harp van David.

Het Woord spreekt en zingt…

Joodse liederen voor wie oren heeft…

Ashirah Lo zingt liederen uit de Joodse belevingswereld in de Hebreeuwse taal. Liederen die vertellen over het verhaal van God en mensen… hier Joodse mensen… hun ballingschap, die ook onze ballingschap is… hun hopen op en verlangen naar een onzienlijke niet te noemen hoogste God, die ook ons tot een zegen wil zijn… hun loven en bidden, treuren en juichen, smeken en danken klinkt daar zo diep herkenbaar…

Ashirah Lo zingt van de Eeuwige, de Ene, de God van Abraham, Isaäc en Jakob, de God in wie Jezus zich geborgen wist, op Wie hij vertrouwde, die hij aansprak als Vader en met Wie hij ook ons vertrouwd heeft gemaakt.

Ashirah Lo zingt in de couleur locale van het Joodse geloof: het Hebreeuws… Liederen uit de liturgie, rond de sabbat, feestdagen, volksliedjes… Liederen met een verhaal.

Ashirah Lo zingt en speelt niet alleen, zij vertelt ook het verhaal… het verhaal achter de tekst, een anekdote, een geschiedenis… Beeldprojecties lichten de woorden toe. Zo is ons programma niet alleen een muzikale belevenis, maar ook interessante en boeiende gebeurtenis… Iets om mee te maken!

Regina Ederveen – harp en Robert la Boresa – zang, woordkunst, gitaar, fluit

Voor echt goede harpmuziek, ga naar
www.reginaederveen.nl