Overige gegevens

* Regina Ederveen is zelfstandige, BTW-plichtig en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09071148.
* Werkzaamheden als harpoptredens, harpverkoop, harphuur, harplessen, reparaties, workshops, cd- en bladmuziekverkoop.

Bankgegevens/Belasting/KvK:

Regina Ederveen
KvK 09071148
Rabobank IBAN: NL87Rabo0337537828
BIC Nummer RABONL2U
BTW nummer NL8146.26.476B01
PayPal via harpmuziek@hotmail.com